Ga direct naar de inhoud

Herstel kinderopvangtoeslag

11-06-2021 - De directeur-generaal van de Belastingdienst bracht, samen met de ambtelijke leiding van 4 uitvoeringorganisaties, vrijdag een bezoek aan informateur Mariëtte Hamer. Zij vertelden wat de…
08-06-2021 - Veel ouders die in de problemen kwamen met de kinderopvangtoeslag hebben schulden. Het gaat om de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Wanneer zij compensatie krijgen, moeten zij die vaak…
30-04-2021 - Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Het bedrag van € 30.000 is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Zij hoeven dit bedrag nooit terug te betalen. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer. "Ik hoop voor alle ouders die we € 30.000 euro kunnen uitbetalen, dat dit een belangrijke stap vormt in de richting van herstel van het onrecht dat hen is aangedaan", schrijft Van Huffelen in de Kamerbrief.  In de brief staat ook welke ouders per 1 mei € 30.000 ontvangen en welke ouders per 12 mei dit bedrag krijgen overgemaakt. Ook licht de staatssecretaris toe hoe met een lichte toets is vastgesteld welke ouders nu uitbetaald krijgen.
05-03-2021 - HANDHAVING - Diverse media berichten vandaag over de handhaving van de regels voor het toekennen van toeslagen, met name in de periode 2005 – 2013. De Belastingdienst laat in een eerste reactie weten dat vanaf de beginperiode de regels strikt zijn geïnterpreteerd. Bij controle kon dat mensen in problemen brengen.
12-02-2021 - De Tweede Kamer heeft besloten dat er een parlementaire enquête moet worden gehouden over de toeslagenaffaire. Eerder vond de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) plaats. De Kamer vindt dat de ondervragingscommissie ‘lang niet alles' heeft onderzocht en wil dat de openbare verhoren voor de zomer van 2022 worden gehouden.
02-02-2021 - Bijna 18.000 ouders hebben zich inmiddels aangemeld bij Toeslagen als mogelijke gedupeerde van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Dat staat in de 5e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag, die demissionair staatssecretaris Van Huffelen maandag 1 februari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
18-01-2021 - Demissionair Staatssecretaris Van Huffelen stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer over het herstel Kinderopvangtoeslag. Hierin geeft zij aan dat de Belastingdienst en Toeslagen alle openstaande schulden van gedupeerde ouders kwijtschelden.
18-01-2021 - Het kabinet heeft  - voorafgaand aan het aftreden - via een Kamerbrief haar reactie gepresenteerd op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Daarin wordt een breed pakket maatregelen gepresenteerd. Dit pakket moet recht doen aan getroffen ouders en herhaling van de problemen voorkomen.
07-01-2021 - Het Ministerie van Financiën heeft op 19 mei 2020 aangifte gedaan van het vermoeden van 2 mogelijke strafbare feiten rondom fraude-onderzoeken met de kinderopvangtoeslag. Het betrof het vermoeden van knevelarij en van beroepsmatige discriminatie. Vandaag heeft het Openbaar Ministerie aangegeven geen strafrechtelijk onderzoek hiernaar te gaan doen.
22-12-2020 - Alle gedupeerde ouders die bekend zijn bij Toeslagen krijgen vóór 1 mei een bedrag van 30.000 euro uitbetaald. De eerste uitbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op basis van het rapport van de onderzoekscommissie: Ongekend Onrecht.