Go directly to content
Naar de homepage

Campagne wijst startende ondernemers de weg

9 oktober 2018 15:07

zzp-er aan de slag in bouwWie in de afgelopen 3 jaar een onderneming is begonnen, is volgens de Belastingdienst een startende ondernemer. Op jaarbasis zijn dit er 350.000. Meer dan de helft hiervan doet zelf zijn of haar aangifte. Dat is niet altijd even eenvoudig. Om deze doelgroep goed op weg te helpen is er in de maanden oktober en november een vernieuwde campagne voor startende ondernemers.

In 2017 liep een vergelijkbare campagne en die werd goed beoordeeld. Starters waren positief over de hulpmiddelen die de Belastingdienst hen bood. Hierdoor beseften ze beter wat er op ondernemers afkomt bij een start en hoe ze zich hier goed op kunnen voorbereiden.

Opstartproblemen

Startende ondernemers lopen namelijk vaak tegen dezelfde problemen aan. Zo weet 1 op de 3 startende ondernemers niet welke autokosten zij zakelijk kunnen aftrekken. Ook heeft 4 op de 10 ondernemers niet gecheckt op welke aftrekposten zij recht hebben. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belastingdienst onder startende ondernemers die zelf hun belastingaangifte doen.

Om hen goed op weg te helpen, boetes en fouten te voorkomen en de afhandeling voorspoedig te laten verlopen, krijgen deze onderwerpen extra aandacht in de campagne en op www.belastingdienst.nl/starters. Hier vinden ze concrete tips en hulpmiddelen, zoals de OndernemersCheck en een overzicht van autokosten die ondernemers kunnen aftrekken.

Administratie op orde

Via banners op verschillende online (social media) platforms, achtergrondartikelen en een radiocommercial wil de Belastingdienst starters helpen de juiste informatie te vinden over hun belastingzaken. Daarnaast wil de Belastingdienst met de campagne de doelgroep stimuleren een goede (online) administratie te voeren. Dit voorkomt problemen bij aangiften in een later stadium.

Startersdagen

Naast de jaarlijkse campagne helpen we ondernemers ook op weg tijdens de startersdagen van de Kamer van Koophandel (KvK), die elke 4 maanden worden georganiseerd. Hier kunnen deelnemers terecht bij de presentatie ‘Ondernemen en Belastingen’ van de Belastingdienst. Ook kunnen ze vragen stellen aan voorlichters in de informatiestand of online via een ‘live chat’. Aanmelden voor deze dagen kan via de website van de Kamer van Koophandel.

Zie ook