Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Blog: Verandert er iets in uw toeslag?

19 februari 2019 16:19

‘Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan eindigt het recht op kinderopvangtoeslag. Ga naar Mijn toeslagen en stop de kinderopvangtoeslag.’ Dat stond in een brief van mijn eigen onderdeel, Belastingdienst/Toeslagen, die ik op mijn deurmat vond.

Ik kreeg kinderopvangtoeslag voor mijn zoon. Toen hij 12 jaar was, net voordat het nieuwe schooljaar begon, ontving ik deze brief. Ook ik moet op tijd doorgeven dat mijn zoon niet meer naar de kinderopvang gaat. Ik dacht meteen: wat goed dat je daar even aan herinnerd wordt. Want zelfs al werk je bij Toeslagen kan het zomaar gebeuren dat je in de drukte van alledag vergeet dit door te geven. Ik merkte dat zo’n vriendelijke attenderingsbrief werkt in de praktijk.

Met dit soort attenderingsbrieven helpen we burgers om wijzigingen op tijd door te geven. Zo voorkomen we dat ouders te veel toeslag krijgen en achteraf een flink bedrag moeten terugbetalen. Een toeslag die je van de Belastingdienst ontvangt, is namelijk altijd een voorschot. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van onder andere het inkomen en het aantal opvanguren. Als daarin iets verandert, wijzigt de berekening van het toeslagbedrag. Door elke verandering zo snel mogelijk door te geven, zorg je ervoor dat je niet te veel of te weinig toeslag krijgt.

Steeds meer acties

Met behulp van data-analyse selecteren we alle 12-jarigen voor wie de ouders nog kinderopvangtoeslag krijgen. Elk jaar in augustus sturen we zo’n 8.000 ouders een brief. Daarin wijzen we ze erop dat hun kind waarschijnlijk naar de middelbare school gaat en niet meer naar de buitenschoolse opvang. Ouders moeten de kinderopvangtoeslag dan zelf stopzetten.

In de maanden daarna controleren we met behulp van gegevens van DUO of een kind inderdaad op de middelbare school zit. Hebben de ouders de kinderopvangtoeslag niet stopgezet? Dan doen wij dat alsnog en informeren de ouders hierover.

We zetten steeds meer attenderingsacties op. We sturen bijvoorbeeld ook jaarlijks 100.000 brieven naar ouders van kinderen die binnenkort 4 jaar worden en waarschijnlijk niet meer naar de dagopvang maar naar de BSO gaat. Ook die wijziging moeten zij doorgeven.

Problemen voorkomen

Wat we ook steeds vaker doen, is attenderen op inkomenswijzigingen. Als je in de loop van het jaar meer of minder gaat verdienen, heeft dat vrijwel altijd effect op je toeslag. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die zijn afgestudeerd en gaan werken. Of voor gepensioneerden die AOW krijgen. Het afronden van een studie, vinden van een baan, krijgen van kinderen, bereiken van de AOW-leeftijd. Het zijn allemaal momenten waarop iets gebeurt dat de hoogte van je toeslag kan beïnvloeden.

Bij Belastingdienst/Toeslagen is ons belangrijkste doel: elke toeslag op tijd aan de juiste mensen verstrekken. Maar dus ook zorgen dat er geen toeslagen worden uitbetaald aan mensen die er geen recht op hebben. Met deze en andere attenderingsacties willen we de burger helpen en voorkomen dat ze in de problemen komen doordat ze achteraf veel toeslag moeten terugbetalen.

Monique van de Bospoort

Plaatsvervangd directeur Belastingdienst/Toeslagen

Zie ook