8 maart 2018

Bezwaar maken tegen een aangifte inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de online bezwaarvoorziening Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijkomend voordeel daarvan is dat bijlagen meteen online meegestuurd kunnen worden.

Met de introductie van deze nieuwe voorziening die te bereiken is via de pagina ‘Bezwaar, beroep en klacht‘ is ook geregeld dat belastingplichtigen de status van hun bezwaar kunnen volgen. Zo is precies te zien of het bezwaar ontvangen is en in welke fase van behandeling het zich bevindt.

Transparanter en efficiënter

online bezwaar foutjeDe modernisering van het bezwaarproces past in de verdergaande digitalisering van de maatschappij en verbetert de communicatie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsbescherming. Doordat men de status van het bezwaar kan inzien, gaat de transparantie omhoog. Door de verdere digitalisering kan het proces efficiënter ingericht worden.

Na deze vernieuwing stopt de modernisering niet. Zo wordt, zoals al is aangekondigd in de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst, gewerkt aan het deformaliseren van bezwaar. Dat betekent dat een aanvulling of wijziging nadat de beschikking definitief is op bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als bezwaar. Hiermee wordt het proces voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst sterk vereenvoudigd.

Goede interactie met belastingplichtigen en toeslaggerechtigden is belangrijk om mensen in staat te stellen hun verplichtingen na te leven en hun aanspraken te verzilveren. Het is dan ook een onderwerp dat continu aandacht heeft bij de Belastingdienst en de komende jaren een speerpunt zal zijn.

Zie ook

Gerelateerde berichten en blogs

Bouwvakkers en metselaars aan het werk in de bouw ‘De Belastingdienst kan het niet alleen’

Maatschappelijk dienstverleners verdiepen hun kennis van belastingaangifte en toeslagzaken op bijeenkomsten van de Belastingdienst Maatschappelijk dienstverleners verdiepen kennis op bijeenkomsten Belastingdienst

Zzp'er werkt in de bouw Zzp’ers gezocht voor proef met boekhouden, belastingaangifte en betalen in één

Belastingdienst/Toeslagen verbetert interactie samen met burgers Toeslagen-experiment met afstudeerders en werkvinders geslaagd

meer