Ga direct naar de inhoud

Belastingplan 2023: Belasting op arbeid en vermogen meer in balans

Publicatiedatum 20-09-2022, 15:50

Het kabinet Rutte IV heeft vandaag het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Veel maatregelen hierin helpen bij het ondersteunen van de koopkracht (ruim € 17 miljard). Dit is belangrijk, omdat de prijzen fors gestegen zijn, met name voor energie. Ook zorgen de maatregelen ervoor dat werken lonender wordt.

Minister van Financiën Sigrid Kaag spreekt de Tweede Kamer toe

Staatsecretaris Marnix van Rij, Fiscaliteit en Belastingdienst: “De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen, ook financieel. We merken allemaal de sterk stijgende prijzen aan de kassa en op onze energierekening. De inflatie is in decennia niet eerder zo hoog geweest. Daarom nemen we nu forse maatregelen om mensen met lage en middeninkomens te helpen.

Tegelijkertijd verbeteren we het belastingstelsel ook met structurele maatregelen. In de loop van de jaren is de belastingdruk van de verschillende typen werkenden: werknemers, zelfstandige ondernemers en directeur-grootaandeelhouders, steeds verder uit elkaar komen te liggen. Dit komt door verschillende wijzigingen in de 3 verschillende boxen (1, 2 en 3) over de jaren. Vooral grote vermogens hadden hier voordeel van. Zo is het belastingstelsel niet bedoeld en met de maatregelen in dit Belastingplan wordt dit weer hersteld. Ook op klimaatgebied zetten we belangrijke stappen om het belastingstelsel verder te vergroenen.” 

Werken wordt lonender

Het kabinet wil huishoudens en bedrijven in deze moeilijke periode ondersteunen. Daarom staan in het Belastingplan 2023 maatregelen om de lasten te verlagen. Bijvoorbeeld een verhoging van de arbeidskorting naar maximaal € 500 netto per jaar en een verlaging van de eerste schijf inkomstenbelasting. Deze maatregelen zorgen ervoor dat werken lonender wordt.

Arbeid en vermogen meer in balans

Ook neemt het kabinet maatregelen om de verschillen in belastingdruk van verschillende typen werkenden meer in balans te brengen. Dit zijn werknemers, zelfstandige ondernemers en directeur-grootaandeelhouders.

Box 3

Verder kondigt het kabinet veranderingen aan in box 3 (vermogensrendementsheffing). Voortaan kijkt de Belastingdienst naar de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen, en het rendement hierop. Dit betekent dat spaarders vanaf 2021 bij een lage rente vrijwel geen belasting meer betalen in box 3.

Eenvoudiger

Daarnaast worden stappen gezet in het Belastingplan 2023 om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Dit gebeurt door bepaalde regelingen af te schaffen, zoals de fiscale oudedagsreserve voor ondernemers.

Klimaat

In het Belastingplan staan ook maatregelen die helpen bij de vergroening. Zo gaat de vliegbelasting omhoog en wordt het makkelijker om zonnepanelen aan te schaffen. Andere maatregelen stimuleren bedrijven om de CO2-uitstoot te beperken.

De komende maanden wordt het Belastingplan 2023 behandeld in het parlement. De Tweede Kamer kan daarin nog wijzigingen voorstellen. De Eerste Kamer moet vervolgens instemmen met het Belastingplan. De voorgenomen maatregelen gaan pas in als de wetswijzigingen zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Het Belastingplan 2023 staat op rijksoverheid.nl.

Deel deze pagina