Ga direct naar de inhoud

Belastingplan 2020 aangeboden aan Tweede Kamer

Publicatiedatum 17-09-2019, 15:28

De minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2020,  inclusief de Miljoenennota, aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de stukken die de Tweede Kamer krijgt zit ook het nieuwe Belastingplan.

Het Belastingplan bevat fiscale en aanvullende wetsvoorstellen die vanaf volgend jaar moeten ingaan. Uitgebreide informatie over het Belastingplan is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Voorbereiding

De Belastingdienst is al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de voorstellen. Zo toetst de dienst de voorgenomen wet- en regelgeving vooraf op uitvoerbaarheid. Deze uitvoeringstoetsen geven aan welke uitvoeringseffecten de maatregelen hebben op burgers en bedrijven, en de verschillende onderdelen van de Belastingdienst. Daarnaast helpen de uitvoeringstoetsen ook om in beeld te brengen hoe verschillende voorstellen op elkaar inwerken. Het doel van de uitvoeringstoets is alle consequenties van de maatregelen zo goed mogelijk in beeld te brengen.

De resultaten van de uitvoeringstoetsen worden voorgelegd aan het kabinet, de Raad van State en gaan mee naar het parlement. Meer over de totstandkoming van uitvoeringstoetsen leest u op de pagina’s ‘Hoe werken we’ en Wetgeving en uitvoering: ‘gevoel voor beide kanten is nodig’.

Uitvoering

Meteen na Prinsjesdag gaat de Belastingdienst aan de slag met de voorbereidingen voor de uitvoering van het nieuwe Belastingplan. De meeste wijzigingen gaan namelijk per 1 januari in. Meer weten over de weg die het Belastingplan aflegt? Bovenstaande infographic ‘Het Belastingplan onderweg‘ brengt de verschillende stappen in beeld.

Zie ook

Deel deze pagina