Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingplan 2018 aan Tweede Kamer aangeboden

19 september 2017 15:18

Het binnenhof in den haagDe demissionair minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2018, inclusief de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de stukken die de Tweede Kamer krijgt, zit ook het nieuwe Belastingplan.

Het Belastingplan bevat fiscale wetsvoorstellen en aanvullende wetsvoorstellen die volgend jaar moeten ingaan. Uitgebreide informatie over het Belastingplan is te vinden op rijksoverheid.nl.

BelastingplanVoorbereiding

De Belastingdienst is al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de voorstellen. Zo toetst de Belastingdienst de voorgenomen wet- en regelgeving vooraf op de uitvoerbaarheid. Deze uitvoeringstoetsen geven aan welke uitvoeringseffecten de maatregelen hebben op de verschillende onderdelen van de Belastingdienst en op burgers en bedrijven. Daarnaast helpen de uitvoeringstoetsen ook om in beeld te brengen hoe verschillende voorstellen op elkaar inwerken. Het doel van de uitvoeringstoets is alle consequenties van de maatregelen zo goed mogelijk in beeld te brengen.

De resultaten van de uitvoeringstoetsen worden voorgelegd aan het kabinet, de Raad van State en gaan mee naar het parlement.

Uitvoering

Meteen na Prinsjesdag gaat de Belastingdienst aan de slag met de voorbereidingen voor de uitvoering van het nieuwe Belastingplan. De meeste wijzigingen gaan namelijk per 1 januari in. Meer weten over de weg die het Belastingplan aflegt? Bovenstaande infographic ‘Het Belastingplan onderweg‘ brengt de verschillende stappen in beeld.

Zie ook