Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdiensten bespreken aanpak belastingontwijking

29 september 2017 16:49

De hoofdbestuurders van 50 belastingadministraties kwamen van 27 tot en met 29 september 2017 vanuit de gehele wereld in Oslo bijeen. Zij ontmoeten elkaar tijdens de 11de bijeenkomst van het Forum on Tax Administration (FTA), een samenwerkingsverband van de OESO.

Op de OESO-bijeenkomst wisselen belastingdiensten innovatieve werkwijzen, technieken en mogelijkheden uit om belastingontwijking en belastingontduiking, bijvoorbeeld via offshore vennootschappen en de schaduweconomie, beter aan te pakken. Ook onderzoeken de deelnemers de toepassing van nieuwe digitale technieken en diensten, die een bouwsteen kunnen zijn voor de belastingdienst van de toekomst. Daarnaast bespreken zij de voortgang van het geautomatiseerd uitwisselen van financiële (bank)gegevens tussen landen. Nederland is vertegenwoordigd door directeur-generaal Jaap Uijlenbroek.

Publicatie rapporten

Tijdens de driedaagse bijeenkomst zijn enkele rapporten gepubliceerd: ‘Taks Administration 2017’, waarin gegevens over de verschillende belastingdiensten worden vergeleken, én ‘Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats’, met een analyse van de kansen en bedreigingen van de nieuwe deeleconomie.

Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek presenteerde donderdag 28 september het rapport ‘The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit’. Voor de realisatie van dit rapport stelde de Nederlandse Belastingdienst de nodige capaciteit en expertise ter beschikking. De publicatie geeft een breed overzicht van innovatieve werkwijzen en instrumenten die belastingdiensten wereldwijd in het belastingtoezicht toepassen. Het rapport is onderdeel van een reeks publicaties met als thema: ‘Tax Administration of the Future’.

Zie ook