Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdienst zet stap naar volledig elektronisch berichtenverkeer

29 juni 2015 13:11

Vandaag, 29 juni, debatteerde de Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes over een wetsvoorstel om het berichtenverkeer van de Belastingdienst grotendeels digitaal te laten verlopen. Als de Eerste Kamer na het zomerreces eveneens akkoord gaat met het wetsvoorstel kan de Belastingdienst de actuelere en betere dienstverlening leveren aan burgers en bedrijven en kan op termijn tot 60 miljoen per jaar bespaard worden. Bovendien is elektronisch berichtenverkeer minder belastend voor het milieu.

Volledig digitaal

Online je zaken regelen is tegenwoordig heel normaal. Vrijwel iedereen doet zijn bankzaken via internet en veel overheidsinstellingen, zoals UWV, politie en gemeenten hebben al veel online diensten. Ook de Belastingdienst gaat hierin mee en zet nu zelfs een extra stap. Het wetsvoorstel  Elektronisch berichtenverkeer(EBV) biedt de basis voor volledig digitaal berichtenverkeer tussen burgers en bedrijven aan de ene kant en de Belastingdienst aan de andere kant. Inmiddels doet 96,5% van de belastingplichtigen digitaal belastingaangifte en komt al 90% van de aanvragen en meldingen bij Toeslagen digitaal binnen. Toch verstuurt de Belastingdienst zijn post nog grotendeels op papier. De komende jaren zullen de papieren stromen, zowel inkomend als uitgaand, geleidelijk volledig digitaal worden.

Aandacht

Het gebruik van internet is sinds 2005 enorm toegenomen. Onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek toont aan dat vrijwel iedereen in de leeftijdscategorie tot 45 jaar internet gebruikt en in de categorie boven 65 jaar is dat nog altijd 85 %. De tijd lijkt dus rijp om over te gaan op digitaal. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor kwetsbare personen en groepen in de samenleving. Voor hen die niet in staat zijn hun zaken met de Belastingdienst digitaal af te handelen blijft er de mogelijkheid om de zaken telefonisch of op kantoor af te handelen. Bovendien is er een machtigingsvoorziening die mensen de mogelijkheid geeft om anderen in te schakelen voor het afhandelen van hun belasting- en toeslagzaken. Dat kan hulp van familie zijn of van maatschappelijke organisaties. Waar mogelijk ondersteunt de Belastingdienst die ook.

Stapsgewijs

Wanneer alles volgens planning verloopt en de nieuwe wet eind september in het Staatsblad wordt gepubliceerd, zullen toeslagontvangers dit najaar hun voorschotbeschikking alleen nog in hun  Berichtenbox op MijnOverheid ontvangen. In 2016 en 2017 volgen ook de aangiftebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen en de aangifte IB, en de definitieve toekenningen van toeslagen. Het ingroeipad voor daarna moet nog worden vastgesteld.

Meer informatie