Ga direct naar de inhoud

Belastingdienst werkt samen met sectoren bij toezicht zzp’ers

Publicatiedatum 05-02-2020, 12:42
zzp-ers aan het werk in de bouw

De Belastingdienst start in een deel van de zorg en de bouw met een sectorgerichte benadering bij het toezicht op zzp-wetgeving. Deze benadering betekent dat de Belastingdienst met brancheverenigingen en koepelorganisaties wil gaan samenwerken om te voorkomen dat er, als gevolg van het toezicht van de dienst, een ongelijk speelveld ontstaat of sprake is van marktverstoring.

Het gaat om toezicht bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken en om grote bouwprojecten. De bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze sectoren worden ook betrokken bij de samenwerking.
De Belastingdienst controleert of er sprake is van een dienstbetrekking, geeft voorlichting en biedt duidelijkheid of een arbeidsrelatie nu wel, of geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet.

Dit staat in het toezichtsplan dat 4 februari is gepubliceerd en waarover staatssecretaris Vijlbrief een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Andere sectoren volgen

Steeds meer bedrijven voelen zich ‘gedwongen’ met opdrachtnemers te werken omdat professionals liever als zelfstandige werken dan in dienst treden. Dit is met name het geval in sectoren met krapte op de arbeidsmarkt, zoals de zorg en de bouw. Daarom start de Belastingdienst juist in deze sectoren met een sectorgerichte benadering.
Andere sectoren zoals onderwijs, ICT, horeca en detailhandel krijgen mogelijk later te maken met de sectorgerichte benadering.

Meer handhavingsmogelijkheden

De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen. Het kabinet heeft een handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van de nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen, dat in ieder geval geldt tot 1 januari 2021. De Belastingdienst handhaaft beperkt, maar vanaf 2020 zijn de mogelijkheden tot handhaven wel uitgebreid.

Aan het opleggen van correctieverplichtingen, naheffingen en zo nodig boetes, gaat altijd een zorgvuldige afweging vooraf. Voor problemen die spelen in een hele sector, zoekt de Belastingdienst samen met diezelfde sector naar een goede oplossing.

Meer informatie

Deel deze pagina