Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdienst verstuurt 650 brieven naar klanten Zwitserse bank

19 april 2017 14:35

De Belastingdienst heeft deze week ruim 650 brieven gestuurd naar klanten van de Zwitserse bank waar de FIOD eerder deze maand onderzoeken aankondigde. In de brieven vraagt de Belastingdienst de klanten hun vermogen – voor zover zij dat nog niet hebben gedaan – aan te geven in hun aangifte inkomstenbelasting. Ook wordt hen verzocht hun eerdere aangiften zo nodig te verbeteren.

Aangezien de Belastingdienst de klanten al op het spoor is, kunnen zij niet meer in aanmerking komen voor de verlaagde boete voor zwartspaarders van 120%. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete kan wel rekening worden gehouden met het feit dat zij zich nu alsnog melden. De Belastingdienst heeft sinds de acties van de FIOD begin deze maand een toename in het aantal meldingen vrijwillige verbetering van verborgen vermogen gezien. Vrijwillig melden van verborgen vermogen kan via het formulier Melding vrijwillige verbetering.

Aanpak opsporen buitenlands vermogen

De kans dat de Belastingdienst verborgen buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel uitwisselen van data met buitenlandse overheden, door gegevens die via tipgevers en groepsverzoeken worden verkregen, slimme gegevenskoppeling en ander soort onderzoek, zoals het debet-creditcardonderzoek en belastingplichtigen die zich vrijwillig melden, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Ook internationale samenwerking en de opheffing van het bankgeheim maakt dat de kans steeds groter is dat zwartspaarders tegen de lamp lopen.