Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdienst/Toeslagen licht zaak kinderopvangtoeslag toe

25 maart 2018 21:25

Belastingdienst onving van 2012-2016 extra geld voor toezichtBelastingdienst/Toeslagen constateerde in 2014 dat mogelijk ten onrechte kinderopvangtoeslag werd toegekend aan een aantal klanten van een gastouderbureau. Besloten is toen om toezicht uit te voeren bij alle klanten van dat gastouderbureau.

Zowel de Raad van State in de uitspraak van 8 maart 2017, als de Nationale ombudsman hebben zich over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd uitgelaten en deze als te fors gekwalificeerd. Dat de interventies te fors waren, constateerde Belastingdienst/Toeslagen zelf ook. Belastingdienst/Toeslagen stopte daarom al voor de uitspraak en het rapport, met deze wijze van uitvoering van het toezicht. Alle dossiers zijn door Belastingdienst/Toeslagen opnieuw beoordeeld. Bij ongeveer de helft is uiteindelijk geoordeeld dat er geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat.

Uitspraak

Voor eventuele rechtszaken moeten overeenkomstig artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechter worden toegestuurd. Het gaat hier om de stukken die relevant kunnen zijn voor de bestuursrechter om tot een uitspraak te komen, en stukken die een rol speelden bij de besluitvorming van het bestuursorgaan. Per dossier moet dus beoordeeld worden wat de op de zaak betrekking hebbende stukken zijn. Dit geldt ook voor eventuele telefoonnotities. Belastingdienst/Toeslagen maakt deze beoordeling elke keer zorgvuldig.

Aan de ouders worden of zijn excuses aangeboden tijdens de behandeling van het individuele dossier.