Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan

22 januari 2018 10:51

Een straat in luxemburgDe Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hardnekkig hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn, en eerder hebben geweigerd hierover gegevens aan de Belastingdienst over te dragen, nogmaals aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen

Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. Deze informatie is geanalyseerd en daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst in het verleden ernstig hebben misleid. Zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als ook tijdens procedures en rechtszaken die eerder werden gevoerd.

Op basis van de ontvangen contra-informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat er aanslagen en of boetes worden opgelegd of dat procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals worden gevoerd. Lopende procedures zullen daardoor, in het voordeel van de Belastingdienst, afgerond kunnen worden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij één van de opties.

Door de volharding van de Belastingdienst blijkt nu dat:

  • Toch bewijs boven tafel komt waardoor belastingplichtigen alsnog aanslagen moeten betalen;
  • Belastingplichtigen jarenlang onnodig procedures hebben gevoerd en er nu alsnog bewijs komt dat zij banktegoeden in Luxemburg hebben (gehad) en de Belastingdienst hebben misleid;
  • Door de internationale samenwerking komt steeds meer informatie boven water. Het buiten beeld blijven, ontkennen en weigeren heeft daardoor geen zin. Het levert belastingplichtigen alleen maar nadelen op.

Het project KB Lux van de Belastingdienst is in 2002 gestart. Dit project heeft tot nu toe ongeveer € 239 miljoen opgeleverd en betreft circa 5.500 belastingplichtigen.

In Nederland betaal je belasting over je vermogen, zowel over je vermogen in Nederland als in het buitenland (inkomen sparen en beleggen, box 3). Dit geldt voor alle Nederlandse belastingplichtigen. Veruit de meeste belastingplichten geven hun vermogen in box 3 correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig en daardoor loopt de Nederlandse samenleving jaarlijks inkomsten mis die bestemd waren voor maatschappelijke voorzieningen. De Belastingdienst ziet er daarom op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

Gegevensuitwisseling

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg, ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.

Zie ook