Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdienst helpt burgers bij het schatten van inkomen voor hun toeslagen

12 oktober 2018 07:31

Deze week valt er bij 85.000 burgers een brief op de mat waarin de Belastingdienst hen wijst op een veranderende situatie die misschien invloed kan hebben op hun toeslagen. De brieven zijn onderdeel van een groter aantal gerichte maatregelen in 2018 waarmee de Belastingdienst burgers helpt om het juiste inkomen voor toeslagen door te geven.

Daardoor zit er minder verschil tussen het voorschot dat de burger krijgt en de definitieve berekening van zijn toeslag. Het risico dat mensen grote bedragen moeten terugbetalen of later geld krijgen dan wanneer ze er al recht op hebben, is dan minder groot.

Belastingdienst/Toeslagen werkt met een wettelijk systeem van voorschotten om de burger tegemoet te komen in de kosten die hij heeft voor zijn zorgpremie, huurwoning of onderhoud of opvang van zijn kinderen. De bedragen van de voorschotten baseren we onder andere op een schatting van het actuele inkomen van de burger. De burger moet deze schatting van het inkomen zelf opgeven. Voor sommige burgers is dat lastig.

Inkomen wijzigt

In 2018 attendeert de Belastingdienst in totaal 220.000 burgers erop dat hun inkomen waarschijnlijk wijzigt en adviseert hen hun gegevens bij Toeslagen aan te passen. Het versturen van de brieven van deze week is de derde in deze serie. Na de vorige brieven pasten veel burgers hun inkomen bij toeslagen aan.

Voor 400.000 andere burgers heeft de Belastingdienst zelf het inkomen aangepast en de betreffende burgers hierover geïnformeerd. Hierbij zijn inkomensgegevens gebruikt die bij de jaarovergang van 2017 naar 2018 nog niet beschikbaar waren. Zij konden als ze dat wilden zelf de inkomensgegevens weer aanpassen. Het overgrote deel van deze burgers liet onze aanpassing echter zo staan.

Signalering door data-analyse

Op basis van data-analyse zijn we in staat om in onze gegevens te achterhalen of er zich grote veranderingen voordoen in het inkomen van individuele burgers. Denk bijvoorbeeld aan het bereiken van de AOW-leeftijd, afstuderen of een stijging of daling in het inkomen. Door burgers zo dicht mogelijk op deze verandering en de mogelijke gevolgen voor toeslagen te wijzen, zorgen we ervoor dat zij op tijd hun wijziging kunnen doorgeven.

Ook als we voor de burger het inkomen aanpassen, gebruiken we data-analyse om specifieke groepen burgers te selecteren en gericht actie te ondernemen.

Eigen verantwoordelijkheid

Met deze maatregelen helpt de Belastingdienst burgers bij het doorgeven van de inkomenswijziging. Het doorgeven van wijzigingen en een laatste check op de gegevens blijft echter de verantwoordelijkheid van de burger.