Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdienst haalt ideeën op over horizontaal toezicht

4 september 2018 12:28

Hoe ervaren bedrijven en adviseurs in Nederland het ‘horizontaal toezicht’ door de Belastingdienst? Om daarachter te komen, hield de Belastingdienst de afgelopen maanden 14 uitgebreide gesprekken met vertegenwoordigers uit onder andere het bedrijfsleven, koepelorganisaties, belangenbehartigers en de wetenschap.

Horizontaal toezicht bestaat bijvoorbeeld uit het vóóraf afspraken maken met bedrijven, zodat zij zo goed mogelijk aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen. Het is een handhavingsmethode die de Belastingdienst, naast andere vormen van toezicht, al jaren inzet.

Waarom nu deze gesprekken? De Belastingdienst wil meer te weten komen over de manier van werken en het effect van horizontaal toezicht. Ook moet duidelijk worden hoe horizontaal toezicht zich verhoudt tot andere handhavingsinstrumenten, zoals controles of boekenonderzoeken.

Gesprekspartners

Vanaf juli voerde de Belastingdienst gesprekken met onder meer koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, werkgeversorganisatie VNO-NCW, koepelorganisaties van accountantskantoren en een delegatie uit de wetenschap.

De gesprekken leverden een grote hoeveelheid ideeën en inzichten op over horizontaal toezicht. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt. Medio 2019 komt er een rapport met daarin de aanbevelingen over horizontaal toezicht.

De Tweede Kamer krijgt in de Handhavingsbrief van de Belastingdienst van komend najaar meer informatie over het verloop van dit traject.