Go directly to content
Naar de homepage

Belastingdienst aanwezig op ZZP Nederland Congres

17 juni 2016 12:28

congresDe Belastingdienst was 17 juni aanwezig op het ZZP Nederland Congres in het Beatrixtheater in Utrecht. Dit jaarlijkse congres stond in het teken van actuele thema’s op het gebied van ondernemerschap. De Belastingdienst gaf er onder andere workshops voor zzp’ers over de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De Belastingdienst werkt nauw samen met belangenorganisaties bij de voorlichting over DBA.

De komst van de wet DBA zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers per 1 mei 2016 in plaats van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) modelovereenkomsten kunnen gebruiken. Daarmee kunnen zzp’ers en opdrachtgevers zekerheid krijgen over werken buiten loondienst. Tijdens de workshops gaf de Belastingdienst uitleg over de wet DBA en kregen zzp’ers meer informatie wat de nieuwe wet voor hen betekent. Ook was de Belastingdienst aanwezig met een informatiestand om zzp’ers te informeren en vragen te beantwoorden over ondernemen en de nieuwe wet DBA.

4 stappen

In een video-interview sprak Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland met staatssecretaris Wiebes van Financiën. Wiebes gaf aan dat de nieuwe werkwijze in 4 stappen duidelijkheid biedt: Bedenk je eerst of je wel een modelovereenkomst nodig hebt, zoek op de website van de Belastingdienst een kant-en-klare modelovereenkomst uit die het meest geschikt is, maak er met elkaar afspraken over en stuur de overeenkomst als bijlage mee en houd je aan de afspraken uit de modelovereenkomst. Ook benadrukte Wiebes graag met ZZP Nederland in gesprek te gaan over de uitkomsten van het onlangs door de Stichting ZZP Nederland geopende Meldpunt VAR-DBA. ‘We willen allebei duidelijkheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers en misverstanden voorkomen. Dus als we knelpunten en mogelijkheden via het meldpunt op het spoor kunnen komen, dan hoor ik graag wat daar uitkomt. Dan kunnen we er weer samen op af.’

Samenwerking

De Belastingdienst werkt nauw samen met belangenorganisaties bij de voorlichting over de nieuwe wet DBA. Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode waarin zzp’ers en hun opdrachtgevers de tijd krijgen om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. De Belastingdienst biedt voorlichting en ondersteuning bij de invoering van de nieuwe werkwijze.