Go directly to content
Naar de homepage

Autoriteiten Polen innen Nederlandse toeslagenschuld

13 oktober 2015 17:09

internationale invordering toeslagenIntensief overleg met de Poolse belastingdienst en het Poolse ministerie van Financiën heeft geleid tot werkafspraken over het in te dienen aantal verzoeken om bijstand voor de zestien Poolse belastingdienstregio’s.

Dit betekent dat de Poolse autoriteiten onderzoeken of de betreffende persoon te achterhalen is. Als het verschuldigde bedrag te verhalen is, dan wordt geïncasseerd door de Poolse fiscus. De invorderingsregeling komt voort uit afspraken tussen alle EU-lidstaten.

De verzoeken tot invordering worden per regio gedaan. In 2016 zijn de eerste resultaten naar verwachting bekend.