Ga direct naar de inhoud

Autoriteit persoonsgegevens rondt onderzoek persoonsgegevens af

Publicatiedatum 16-10-2019, 14:11
data analysten Belastingdienst onderzoeken Panama Papers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sluit het onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens bij de Belastingdienst. Op dat terrein waren in 2017 tekortkomingen geconstateerd. Deze zijn inmiddels opgelost. De AP ziet geen overtredingen meer, maar zegt dat de Belastingdienst scherp moet blijven bij het beoordelen van risico’s en maatregelen rond het gebruik van persoonsgegevens, zo meldt de autoriteit vandaag.

De Belastingdienst is het eens met de conclusies van de AP, het belang van privacy en de opdracht om daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Kritiek op ons handelen houdt ons scherp. Intern heeft het geleid tot verschillende onderzoeken en acties om persoonsgegevens nog beter te beschermen en de toegang daartoe zoveel mogelijk te beperken.

Zo heeft de Belastingdienst tussen 2017 en nu stappen gezet op het gebied van logging, controle op de logging en de toegangsbeveiliging bij de afdeling Datafundamenten en Analytics, maar ook bij de bewustwording over dit onderwerp bij alle medewerkers.

Als onderdeel van de maatregelen is voor alle medewerkers van de afdeling Datafundamenten en Analytics extern e-mailverkeer technisch onmogelijk gemaakt en zijn slechts een beperkt aantal vooraf goedgekeurde internetwebsites toegankelijk. Verder krijgen medewerkers geen usb-ontheffing meer en zijn  maatregelen genomen om data in bijlagen te versleutelen. Daarnaast zijn de logging- en autorisatieprocessen versterkt.

De maatregelen zijn specifiek op deze afdeling genomen, omdat de afdeling Datafundamenten en Analytics veel werkt met gevoelige persoonsgegevens. De afdeling analyseert de intern beschikbare gegevens van de Belastingdienst om de data beter te kunnen benutten. Dat vereist een hoog beveiligingsniveau.

Zie ook

Deel deze pagina