Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Acties tegen onterecht aanvragen van toeslagen

5 december 2017 13:15

Bij een gezamenlijke actie van de FIOD, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie zijn de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden.

Met deze gecombineerde acties brengen de samenwerkende partijen extra onder de aandacht dat het bewust onterecht aanvragen van toeslagen een strafbaar feit is. Door deze onterechte aanvragen wordt de samenleving benadeeld en de onderlinge solidariteit ondermijnd.

In 1 van de onderzoeken is een hoofdverdachte aangehouden die op grote schaal valse stukken aanmaakte om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen of wijzigen. De verdachte bood deze stukken aan tegen betaling. In dit onderzoek is voor meer dan 1 miljoen euro gefraudeerd. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Ook in de andere onderzoeken is gebruik gemaakt van valse documenten. Daarmee probeerden de betreffende verdachten aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag, zonder dat er daadwerkelijk sprake was van kinderopvang.

Vonnissen

De rechter legde in eerdere zaken die fraude met toeslagen betroffen al gevangenisstraffen op tot 2 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, evenals werkstraffen tot 240 uur. Hierbij liet de rechter meewegen dat verdachten de samenleving benadelen door een toeslag aan te vragen, terwijl ze wisten dat ze daar geen recht op hadden. De Belastingdienst heeft hun lopende toeslagen stopgezet. Bovendien moeten zij de onterecht ontvangen toeslagen terugbetalen.

Fraude terugdringen

Daarnaast deed de Belastingdienst onderzoek bij tientallen kinderopvanginstellingen en gastouders verspreid over Nederland. Hierbij zijn de gegevens in de toeslagaanvraag met de administratie van de kinderopvanginstellingen vergeleken. Door analyse van meerdere fraudegevallen is Belastingdienst/Toeslagen in staat om fraude terug te dringen.

Uit de onderzoeken bleek dat bij een aantal instellingen kinderen zouden worden opgevangen, die bij die instelling niet bekend waren. Ook gastouders werden bezocht om te controleren of de kinderen, waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd, ook daadwerkelijk aanwezig waren.

Boetes

Verder heeft de Belastingdienst aan 23 andere aanvragers van toeslagen boetes aangekondigd voor een totaalbedrag van € 255.000. Deze mensen hebben een valse aanvraag voor kinderopvangtoeslag ingediend, terwijl is vastgesteld dat er geen kinderopvang heeft plaatsgevonden.

Zie ook