Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Aanhouding rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

26 juni 2018 15:33

Fiod-medewerker legitimeert zich

De FIOD heeft op 27 juni in Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar wordt ervan verdacht gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening te hebben verzwegen.

Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen ernstig vertraagd en gefrustreerd. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en het weigeren informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Hiermee is de Nederlandse Staat vermoedelijk 200.000 euro misgelopen.

In 2002 heeft de Belastingdienst informatie van de Kredietbank Luxemburg (KBL) ontvangen. Daaruit bleek dat verdachten de beschikking hadden over een KBL-rekening. Zij hadden die niet aangegeven in hun belastingaangiften en verklaarden dat het saldo op de Luxemburgse rekening kort na opening was teruggeboekt naar Nederland. In de jaren daarna bleven beiden altijd volharden dat de rekening was opgeheven. Om dit aan te tonen hebben zij vermoedelijk valse stukken overhandigd aan de Belastingdienst.

In december 2017 heeft de Belastingdienst van de Luxemburgse overheid aanvullende informatie ontvangen over bankgegevens. Daaruit blijkt dat er vermoedelijk toch gelden op de rekening stonden. De FIOD is daarop een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Buitenlands vermogen

Nederlanders mogen vermogen in het buitenland onderbrengen, maar ze moeten daarover wel open en transparant zijn naar de Belastingdienst. Zijn ze dat niet en komt de Belastingdienst daar achter, dan treedt hij daar tegen op of kan men onderwerp worden van een strafrechtelijk onderzoek.

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen.

Belastingplichtigen met verborgen vermogen in het buitenland kunnen zich melden bij de Belastingdienst.

Zie ook