5 juli 2017

Dame doet haar aangifte inkomstenbelasting op haar mobiele telefoon

De Belastingdienst stuurde dit jaar 9,4 miljoen mensen vóór 1 juli een aanslag inkomstenbelasting over 2016. Vorig jaar waren dat er 8,8 miljoen. Het aantal mensen dat meteen een definitieve aanslag kreeg is ongeveer gelijk aan vorig jaar: 7,2 miljoen.

De Belastingdienst beloofde iedereen die vóór 1 april 2017 z’n aangifte inkomstenbelasting indiende, vóór 1 juli bericht te sturen. Nagenoeg iedereen kreeg bericht, met uitzondering van 31.403 mensen. Een deel van deze aangiften wordt nader onderzocht en voor een deel heeft de Belastingdienst per brief aangegeven dat ze meer tijd nodig heeft om deze aangiften alsnog handmatig te behandelen.

98% doet online aangifte

Tot 1 juli deden 9.9 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting. Zowel burgers als bedrijven deden online aangifte via MijnBelastingdienst. Van de binnengekomen aangiften kwam 98% online binnen, waarvan 4% via de App Aangifte 2016. 74% deed aangifte via Mijn Belastingdienst.

Zie ook