Ga direct naar de inhoud

23e Halfjaarsrapportage aangeboden aan Tweede Kamer

17 april 2019 16:47

Het binnenhof verlicht tijdens de avond'De veranderopgave is onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan', schrijft staatssecretaris Snel bij de 23e Halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Naast de vernieuwing van de dienst komt onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan bod.

De Belastingdienst vernieuwt met een beheerste, stapsgewijze aanpak. Met de focus op personeel, ICT en sturing legt de dienst een stevig fundament om verder op orde te komen. Daarbij zal de verbetering van de ICT binnen de dienst een van de grootste uitdagingen blijven.

Toekomstbestendig maken

Het programma Managementinformatie en Risicomanagement is gestart om de doelstellingen van de Belastingdienst op een beheerste manier te halen. Het programma richt op het verzamelen van betrouwbare informatie over het presteren van de Belastingdienst. De succesvolle werving zorgt voor veel nieuwe en enthousiaste medewerkers. De Belastingdienst kan zich nu meer en meer gaan bezighouden met het toekomstbestendig maken van de organisatie. 'Hoewel er voorzichtige stappen worden gezet, kan ik niet genoeg blijven benadrukken dat de veranderopgave van de Belastingdienst onverminderd groot is en dat er nog een lange weg te gaan is', aldus staatssecretaris Snel.

Persoonsgegevens beschermd

Het afgelopen jaar is gewerkt aan maatregelen om in lijn te komen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Diverse maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd. De Belastingdienst werkt hard om de resterende maatregelen uit te voeren. Ten aanzien van de maatregel ‘verwijderen oude gegevens’ is geconstateerd dat het voor eind mei 2019 niet gaat lukken de achterstand weg te werken. Om te voorkomen dat medewerkers deze gegevens onrechtmatig kunnen verwerken, neemt de Belastingdienst maatregelen. Verouderde gegevens komen in een zogenoemde datakluis waardoor ze alleen toegankelijk zijn als daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven wordt.

De Belastingdienst mag dan nu nog niet volledig voldoen aan de AVG, de lat ligt hoog als het gaat om bescherming van persoonsgegevens. Zo wordt de ICT-infrastructuur van de Belastingdienst 24 uur per dag bewaakt tegen aanvallen van buiten zoals hacks. Daarmee wordt het risico op misbruik of verlies al zoveel mogelijk beperkt.