Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

2 aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude met giftenaftrek

25 mei 2016 17:02

fiod cpDe FIOD heeft, onder leiding van het Functioneel Parket, 2 doorzoekingen verricht in woningen in Rotterdam in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met inkomstenbelasting. Er zijn 2 verdachten aangehouden en er is administratie in beslag genomen.

Met behulp van deze valse kwitanties hebben enkele honderden belastingplichtigen over de afgelopen jaren onjuiste belastingaangiften gedaan, door fictieve giften aan diverse stichtingen met een ANBI-status in aftrek te brengen. Indien de Belastingdienst vroeg om onderbouwing van de in aftrek gebrachte giften, werden de gekochte valse kwitanties overlegd. Het geschatte nadeel is ongeveer 500.000 euro.

Informatiegestuurd toezicht en slimme data-analyse

De aanpak van de vermoedelijke fraude met valse kwitanties wordt gecoördineerd door het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) bestaande uit medewerkers van de Belastingdienst en de FIOD. Het CAF is in 2013 opgericht om fraude door facilitators – zoals malverserende belastingadviseurs – gestructureerd en zichtbaar aan te pakken en te voorkomen. Door informatiegestuurd toezicht en slimme data-analyse, een van de speerpunten van de Investeringsagenda, is de Belastingdienst eerder in staat om fouten in de aangifte op te sporen. Hiermee kan de fiscus op basis van grote hoeveelheden informatie de grootste risico’s per belastingplichtige aangeven. Met diepe data-analyse kunnen meer gevallen en afwijkende patronen bekeken worden en het toezicht vindt meer informatiegestuurd en efficiënter plaats.

De Belastingdienst onderzoekt ook nog de aangiften van enkele duizenden belastingplichtigen die mogelijk ten onrechte giften in aftrek hebben gebracht en ter onderbouwing van deze giftenposten gebruik hebben gemaakt van valse kwitanties. Belastingplichtigen die op die manier aftrekposten in hun aangiften hebben opgevoerd, kunnen geconfronteerd worden met hoge boetes van de Belastingdienst of lopen de kans op strafrechtelijke vervolging.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat aftrekposten die mensen invullen in hun belastingaangiften juist zijn. Mensen die fraude plegen, betalen minder of geen belasting. Zij schaden de schatkist en daarmee andere belastingbetalers. Daarom wordt hard opgetreden tegen fraude.

Meer informatie